Zarządzenie nr 2/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 31 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 2/2017

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

z dnia 31.03.2017 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku”Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o prawie zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 30.000 euro pod nazwą:” Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku” w składzie:

1. Kuzio Małgorzata –przewodniczący

2. Radź Agnieszka – członek

3.Kożuchowska Katarzyna – członek

§ 2

Obowiązkiem zespołu roboczego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne praz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Wysocka

Wprowadzający: Patryk Radzicki

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Patryk Radzicki

Data publikacji: 2017-04-20

Rejestr zmian