Historia zmian strony "Zarządzenia z 2017 roku"

  1. Tytuł: Zarządzenia z 2017 roku

    Obowiązywała od 2017-04-20 09:04:04 do teraz

    Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.