Historia zmian strony "Zarządzenie nr 2/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 31 marca 2017r."

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 2/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 31 marca 2017r.

    Obowiązywała od 2017-04-20 08:55:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.