Historia zmian strony "Zarządzenie nr 1/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 27 lutego 2017r."

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 1/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 27 lutego 2017r.

    Obowiązywała od 2017-04-20 08:48:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

    Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Zarządzenie_nr 1_2017_Kierownika_GBP_w_Mielniku_z_dnia_ 27.02.2017.pdf".