Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną (znak sprawy: GBP.26.1.2017)"

 1. Tytuł: Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną (znak sprawy: GBP.26.1.2017)

  Obowiązywała od 2017-03-31 13:43:06 do teraz

  Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o złożonych ofertach.pdf". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.pdf".

 2. Tytuł: Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną (znak sprawy: GBP.26.1.2017)

  Obowiązywała od 2017-03-24 15:36:47 do 2017-03-31 13:43:06

  Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_mienia_2017.pdf", "Zalacznik_nr_2_lista_mienia_do_ubezpieczenia.pdf", "Zalacznik_nr_1_formularz_cenowy.pdf", "Zalacznik_nr_3_oswiadczenie.pdf". Usunięcie załącznika "zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_mienia_2017.pdf". Dodanie pliku "zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_mienia_2017.pdf".