Historia zmian strony "Godziny pracy"

  1. Tytuł: Godziny pracy

    Obowiązywała od 2017-02-02 13:22:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Patryk Radzicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.